Підготовчі курси

КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на підготовчі курси!
ІНСТИТУТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

КПІ ім. Ігоря Сікорського
(ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського)
ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ «ІНТЕНСИВ-КУРСИ» ТА «МОДУЛЬНІ ЕКСПРЕС-КУРСИ»
на 2019-2020 навчальний рік
(ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.)

Підготовчі курси КПІ ім. Ігоря Сікорського традиційно вважаються одними з найкращих в Україні. Цьому сприяє в першу чергу постійна увага та роль, що відводиться підготовчим курсам керівництвом університету. Впродовж останніх двадцяти восьми років підготовчі курси були і залишаються основним джерелом поповнення студентських лав університету найбільш підготовленою, талановитою та обдарованою молоддю.
Серед слухачів підготовчих курсів постійно ведеться ґрунтовна професійно-орієнтаційна робота, яка дозволяє їм прийняти усвідомлене рішення при виборі своєї майбутньої професії. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститути та наукові підрозділи університету, а також представники вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств.
Впродовж усіх років пошук та відбір талановитої учнівської молоді для подальшого навчання в університеті ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить в тісній співпраці з провідними ліцеями, гімназіями, школами міста Києва та регіонів України.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
• Набір на підготовчі курси ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
• Початок занять: з 03 лютого, в міру комплектації навчальних груп.
• Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету.
• Навчання здійснюється з чотирьох конкурсних предметів, що відповідають вибраному слухачами напряму підготовки.
• Згідно ліцензії, підготовка здійснюється з наступних предметів:
Математика, Фізика, Англійська мова, Українська мова та література.
• «Інтенсив-курс»: початок занять з 3 лютого по 31 травня 2020 р. Курс одного предмета - 56 академічних годин. Заняття проходять по буднях.
• Модульний експрес-курс «Фінальна підготовка до ЗНО»: початок занять з 15 квітня по 28 травня 2020 р. (7 днів). Курс одного предмета - 28 академічних годин.
• До роботи на підготовчих курсах залучені провідні викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи в системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
• Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
• Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених кошторисів.

2. АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ
• По закінченні «Інтенсив-курсу» (з трьох предметів) слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом, який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів. Цей показник формується впродовж всього терміну навчання, як результат постійного моніторингу Центром тестування та моніторингу знань КПІ ім. Ігоря Сікорського всіх видів навчальних досягнень слухача.
• Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету.
• Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).
• На основі отриманого підсумкового рейтингу при вступі на інженерно-технічні напрями підготовки слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).
3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
• Записатись на підготовчі курси можна особисто за адресою:
Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 125, кімната 129, кімната 127/4

При собі необхідно мати:
1. слухачу: 2 фото (3 х 4), ксерокопію паспорта (ксерокопію свідоцтва про народження), ксерокопію витягу про реєстрацію місця проживання та ксерокопію ідентифікаційного номеру.
2. батькам: ксерокопію паспорта та ксерокопію ідентифікаційного номеру для укладання договору з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, то додатково подати ксерокопію витягу про реєстрацію місця проживання.


Посилання на рейстрацію: Підготовчі курси
Телефони для довідок: (044) 204 – 90 – 53; (063) 955-08-46; (063) 514-32-52; (097) 710–14–58; (097) 628-06-22 понеділок-п’ятниця з 09:00 до 19:00; субота з 10:00 до 16:00
Причіплений файлРозмір
Іконка PDF Блок схема курси 2 півріччя 2020 2-перетворено.pdf166.55 КБ