Фізика

Базовий навчальний посібник:
ФІЗИКА. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів ФДП НТУУ «КПІ»/ Кравцов О.В., Гомонай О.В. – К.: Вид. Гнозіс, 2013.– 364 с. – (Серія «На допомогу абітурієнту»)

Посібник написано відповідно до програми з фізики для підготовчих курсів ФДП НТУУ«КПІ». Він призначений для вирішення двох важливих та взаємопов’язаних задач, а саме: приведення рівня знань слухачів до вимог університетських програм з фізики та здійснення поглибленої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Розділи посібника містять:
1) теоретичний довідник;
2) вправи;
3) задачі на обчислення;
4) задачі на розмірність;
5) якісні задачі;
6) додаткові задачі;
7) приклади розв’язання типових задач.
Вправи носять тестовий характер. Задачі на розмірність допомагають засвоїти фактичний формульний матеріал з фізики, а якісні задачі слугують розвитку фізичного мислення, без якого навіть проста задача з фізики є непереборною для слухача.