Математика

Базовий навчальний посібник:
Ясінський В.В. МАТЕМАТИКА. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів
ФДП НТУУ «КПІ»/В. В. Ясінський.– К.: Вид. Гнозіс, 2013.– 408 с. – (Серія «На допомогу абітурієнту»)

Даний посібник адресовано слухачам підготовчих курсів ФДП НТУУ «КПІ». Його метою є вирішення, двох важливих та взаємопов’язаних задач, а саме: приведення рівня знань слухачів до вимог університетських програм з математики та здійснення поглибленої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Основу посібника складає систематизована підбірка конкурсних задач, які впродовж багатьох років пропонувались на вступних випробуваннях з математики до НТУУ «КПІ» та ряду інших провідних ВНЗ України. При цьому особливу увагу приділено задачам з параметрами, які традиційно є «каменем спотикання» для багатьох вступників до ВНЗ. Як показує багаторічна практика, саме розв’язання достатньої кількості задач з параметрами дозволяє учням систематизувати та узагальнити вже набуті знання, а також в значній мірі сприяє становленню та розвитку у них системного мислення та формування на цій основі цілісного підходу до аналізу та прийняття рішень в різноманітних нестандартних ситуаціях.
У виданні наведено програму з математики, необхідний довідковий матеріал та методичні вказівки до розв’язання типових задач.